Kalendar kongresa

Ovdje doznajte informacije o kongresima, sastancima i sličnim događanjima u Osijeku koji slijede.

Klikom na naziv događaja doznate više o programima.

 

Market&NG: How to make money online

09.-10.03., kongres se održava na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Organizator događaja je Studentska udruga „Bookmark“ u suradnji s Katedrom za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Kreativnom agencijom Adverta.