Tehnička podrška

Za kvalitetniju organizaciju vašeg seminara, kongresa, sastanka ili drugog sličnog stručnog okupljanja od pomoći će vam biti prevoditelji, usluživanje hrane i pića kao i agencije koje vaš događaj mogu organizirati.

Simultano prevođenje

 • Stentor, simultano i konsekutivno prevođenje na konferencijama i kongresima, Zagreb (partneri TZ Osijek)
 • Filozofski fakultet Osijek, oprema za simultano prevođenje i kongresna lokacija, Osijek

Prevoditeljske usluge

 • Ad Hoc, centar za poduke i prevoditeljstvo, Osijek
 • Lanico, škola stranih jezika i prevođenje, Osijek
 • Sinonim, prevođenje, Osijek
 • Lingua, prevođenje, Osijek

Tisak i priprema materijala za konferencije

Catering

 • Catering (kategorija u izborniku Restorani i pivnice u Osijeku)

Agencije za organizaciju

 • Adverta, agencija specijalizirana za organizaciju, koordinaciju i produkciju događaja, Osijek
 • Claritas, agencija za organizaciju događaja i promociju
 • Osijek Danas, agencija za događanja, Osijek
 • Ok Tours, turistička agencija, Osijek