Tehnička podrška

Za kvalitetniju organizaciju vašeg seminara, kongresa, sastanka ili drugog sličnog stručnog okupljanja od pomoći će vam biti prevoditelji, usluživanje hrane i pića kao i agencije koje vaš događaj mogu organizirati.

Prevoditeljske usluge

Ad Hoc, centar za poduke i prevoditeljstvo, Osijek

Catering

Catering (Restorani i pivnice) u Osijeku

Agencije

Adverta, agencija specijalizirana za organizaciju, koordinaciju i produkciju događaja, Osijek
Osijek Danas, agencija za događanja, Osijek

Ukoliko trebate dodatnu pomoć za pronalazak tehničke podrške za vaše događanja, poslužite se informacijama s portala Poslovniturizam.com